Whois

Ik heb diverse jaren geestelijke bewegingen bestudeerd, waaronder: Hare Krishna, Scientology, spiritisme, boeddhisme, christendom, Theosofie, Jehovah’s Getuigen, Bhagwan, Krishnamurti, soefisme, Een cursus in wonderen, advaita, NLP, mindfulness,…
Bezocht hun bijeenkomsten, las hun boeken, deed hun cursussen,…
Ook heb ik artikelen geschreven voor o.a. Religie & Mystiek, Spiegelbeeld, Daklozenkrant,…
Ik schreef in 2006 het boek De stank van zen.

Op dit moment staat mijn boek De mens van inzicht in de belangstelling.
Zie ook een interview met mij door Patrick Kicken: video.
Heden richt ik me op het geven van bijeenkomsten in het licht van non-dualiteit. En ontmoeten mensen mij op individuele basis om met mij te spreken over verlichting/zelfkennis of over hun problemen waaronder verslaving.
Niet bepaalde methoden en technieken staan centraal maar de ontmoeting zelf en het inzicht van dat moment.


English

I have studied various spiritual movements among which: Hara Krishna, Scientology, spiritism, Buddhism, Christianity, Theosophy, Jehovah’s Witnesses Judaism, Bhagwan, Krishnamurti, Sufism, A Course in Miracles, Advaita, NLP, Mindfulness …
I have visited their meetings, read their books, did their courses.
I also wrote articles for various magazines like Religie & Mystiek, Spiegelbeeld, Daklozenkrant …
In 2006 I wrote the book De stank van zen.

At this moment my book, De mens van inzicht is in the spotlights. I refer to my video interview with Patrick Kicken.
Today I am focused on organising meetings about non-duality. People also meet me on individual basis to talk about enlightenment/self-knowledge or to talk about their problems like addictions.
The use of various methods and techniques are not the focus, but the encounter itself and the insight of that very moment.

Nathan Wennegers