In oorlog

Gaat het steeds meer lijken op een godsdienst oorlog? Koran tegenover de Bijbel? Of behoren we ons gewoon moraal meer te bewapenen, innerlijke integriteit tegenover haat en bedrog.
Heeft gewoon niemand gelijk, hebben we allemaal boter op ons hoofd en kunnen we maar beter gewoon met ze allen inzien, dat liefde de enige weg is?
Naties die zich aansluiten bij andere naties overeenkomstig hun eigen verlangens en angsten. Of mensen die nergens bij willen horen, omdat zij liefde hebben voor de Waarheid.
Zijn we slechts een massa mensen of ‘kinderen van God’. Kinderen van het licht?
Wees een licht voor jezelf. Wees op die manier de verandering in de wereld.
Ja, je hebt leraren, vrouwelijk en mannelijk, maar je moet het toch zelf doen. Op politici en guru’s blijven hopen is volkomen nutteloos. Je kunt altijd luisteren, met elkaar nadenken, indien mogelijk maar je blijft zelf verantwoordelijk.
De kracht van verandering ligt bij de enkeling die zichzelf leert kennen. Zelfkennis is de morgenster.