Hoe christenen zichzelf het best kunnen bewapenen

Niet met wapens, zoals messen, geweren, kanonnen en granaten.
Maar door hun geschiedenis eens scherp onder de loep te nemen en deze te herzien: het geloof in Jezus als God. Want pas ongeveer 400 jaar na Christus werd Jezus tot een nieuwe God gebombardeerd. De mens die God werd. In die tijd was  de vergoddelijking van mensen heel normaal,… Zoals men o.a. deed met de Romeinse keizers. Het christendom werd in die tijd ook de staatsgodsdienst, van het gehele Romeinse Rijk.
Moslims zien in Jezus een profeet, genezer en de Messias maar verwerpen (ook met geweld) nadrukkelijk het geloof dat hij de zoon is van God of God zelf. Net als voor de joden is God een en heeft daarnaast geen familie.
Omdat christenen in de ogen van moslims een mens verheerlijken, zitten zij op het verkeerde pad en moeten daarvan bekeerd worden, desnoods met geweld. En wat ik begrepen heb, is de voornaamste reden dat IS zo te keer trekt dat christenen geloven in de hun drieeenheid.
Een volgeling van Jezus hoeft niet te twijfelen aan Jezus maar aan zijn beeld van hem.
Zoals Jezus eens moet hebben gezegd, toen iemand hem als goed omschreef: ‘Alleen God is goed.’
Jezus sprak over zijn eenheid met de Vader. Maar dat slaat natuurlijk op het gegeven dat hij zelf omschreef met: ‘Niet mijn wil maar Uw wil geschiede.’ Hij riep zijn volgelingen op, om zo volmaakt te zijn als God. En dat deed hij door de liefde te benadrukken! ‘Keer je andere wang toe en bid voor hen die jou haten.’ Hij leerde: God laat zijn licht – zoals de zon dat doet – schijnen voor iedereen.
Wie Jezus ontmoette, ontmoette God. Niet omdat hijzelf God was. Maar omdat God zich in hem geheel kon openbaren. Zoals een spiegel het gezicht laat zien maar nimmer het gezicht zelf is.
Eeuwen later werd hij – Jezus – tot God gemaakt.
Als er Een God is, is er Een God. Die van o.a. joden, moslims en christenen. Niet alleen een rechtvaardige God maar ook een liefdevolle. Zoals in de Koran Jezus gezien wordt als een profeet van liefde en vrede. Ja, hij benadrukte de liefde en vrede van God en daar kunnen we nog met zijn allen van leren, niet waar?