Zelfrealisatie

Er bestaat een andere manier van kijken naar jezelf, namelijk hoe God naar jou kijkt. Niet je moeder, vader, oom, zus, broer, partner, baas, kind,… Maar God zelf. Dat is zien zonder denken. Rechtstreeks naar jezelf kijken hier en nu. Alleen in een spiegel kun je je eigen gezicht zien. Maar je kunt ook aan anderen vragen hoe je eruit ziet, niet waar? Maar wie geeft jou werkelijk weer?
Je zou God kunnen vergelijken met deze spiegel.
Niemand hoeft jou dan meer te vertellen wie jij bent.
Als je een wordt met de spiegel, ken je jezelf.

Charles en Jiddu

Charles Darwin en Jiddu Krishnamurti werden allebei in de negentiende eeuw geboren. Beiden lieten ze ons op een geheel andere manier naar God kijken. Darwin zei: Er is geen sprake van schepping. Enkel sprake van evolutie. En Jiddu zei: De mens heeft God geschapen overeenkomstig zijn beeld.
Toch zeiden beiden niet dat God niet bestond. Darwin geloofde niet in God maar zei dat hij verder niet wist dat God nu wel of niet echt bestond. Jiddu sprak liever over Het of het heilige, als hij het had over God. Hij  vond dat mensen met hun georganiseerde godsdienst alleen maar voor problemen zorgden.
Als er geen schepper bestaat, is God blijkbaar iets anders. En als God niet lijkt op ons beeld, ligt mogelijk de Waarheid daar aan voorbij.
De evolutietheorie van Darwin zit iets ingewikkelder in elkaar dan dat je op het eerste gezicht denkt. Ook de leringen van Jiddu Krishnamurti liegen er niet om.
Zowel Charles als Jiddu hebben enorm veel zogenaamde heilige huisjes omvergeworpen. En nog!

Als God liefde is

Als God liefde is is ons oordeel over onszelf of anderen van geen belang – hoogstens voor onszelf. Ja, want een oordeel over elkaar hebben is menselijk.
Zo werden onlangs twee jonge meisjes dood teruggevonden. Volgens mij heeft heel Nederland dan wel een oordeel over de daders, is het niet zo?
Dat God liefde is, zegt niets over dat er ook maar iets goed moet worden gepraat. Krom is nu eenmaal niet recht. Alleen ons oordeel over elkaar is niet belangrijker dan de liefde van God.
Iedereen verdient zijn liefde: jong en oud, zwart en blank, ziek en gezond, rijk en arm, slecht en goed, wie en waneer dan ook.
God roept iedere ziel tot zich, ook al bevindt deze ziel zich in de diepste duisternis, hel. Geen menselijk oordeel is sterker dan zijn liefde voor ons.
Wij denken onszelf te bezitten. Maar ons lichaam keert terug naar de aarde en onze ziel wordt geroepen door het Licht.
In zijn licht is iedereen gelijk. Zoals de zon opkomt over alle naties, alle volkeren, alle mensen.
Een mens kan alleen maar leren van zijn daden, de gevolgen daarvan ondervinden. Maar in liefde is er geen begin en einde. In liefde is er geen verleden.