Logos

Het Woord (Logos) dat vlees is geworden.
Zie Johannes hoofdstuk 1.