Met ze allen aan de porno

Wist je dat een op de drie verslaafden een vrouw is?
En wist je ook dat pornoverslaving een uitblussende werking heeft op onze relatie?
Je bent al aan je trekken gekomen, niet waar?
Veel weten het niet van hun partner.
Er heerst een schaamte cultuur,…
En hoe kom je er vanaf? Van de verslaving?
Leer de liefde in je leven kennen. Leer met liefde – zonder oordelen – naar jezelf kijken zonder ook maar iets goed te praten of te demoniseren.
Leer jezelf (je gedrag) – in relatie tot de ander – overstijgen vanuit liefde.
Het denken echter werkt met belonen en bestraffen. En dan blijf je in een vicieuze cirkel zitten met jezelf en je verslaving.

Hoe christenen zichzelf het best kunnen bewapenen

Niet met wapens, zoals messen, geweren, kanonnen en granaten.
Maar door hun geschiedenis eens scherp onder de loep te nemen en deze te herzien: het geloof in Jezus als God. Want pas ongeveer 400 jaar na Christus werd Jezus tot een nieuwe God gebombardeerd. De mens die God werd. In die tijd was  de vergoddelijking van mensen heel normaal,… Zoals men o.a. deed met de Romeinse keizers. Het christendom werd in die tijd ook de staatsgodsdienst, van het gehele Romeinse Rijk.
Moslims zien in Jezus een profeet, genezer en de Messias maar verwerpen (ook met geweld) nadrukkelijk het geloof dat hij de zoon is van God of God zelf. Net als voor de joden is God een en heeft daarnaast geen familie.
Omdat christenen in de ogen van moslims een mens verheerlijken, zitten zij op het verkeerde pad en moeten daarvan bekeerd worden, desnoods met geweld. En wat ik begrepen heb, is de voornaamste reden dat IS zo te keer trekt dat christenen geloven in de hun drieeenheid.
Een volgeling van Jezus hoeft niet te twijfelen aan Jezus maar aan zijn beeld van hem.
Zoals Jezus eens moet hebben gezegd, toen iemand hem als goed omschreef: ‘Alleen God is goed.’
Jezus sprak over zijn eenheid met de Vader. Maar dat slaat natuurlijk op het gegeven dat hij zelf omschreef met: ‘Niet mijn wil maar Uw wil geschiede.’ Hij riep zijn volgelingen op, om zo volmaakt te zijn als God. En dat deed hij door de liefde te benadrukken! ‘Keer je andere wang toe en bid voor hen die jou haten.’ Hij leerde: God laat zijn licht – zoals de zon dat doet – schijnen voor iedereen.
Wie Jezus ontmoette, ontmoette God. Niet omdat hijzelf God was. Maar omdat God zich in hem geheel kon openbaren. Zoals een spiegel het gezicht laat zien maar nimmer het gezicht zelf is.
Eeuwen later werd hij – Jezus – tot God gemaakt.
Als er Een God is, is er Een God. Die van o.a. joden, moslims en christenen. Niet alleen een rechtvaardige God maar ook een liefdevolle. Zoals in de Koran Jezus gezien wordt als een profeet van liefde en vrede. Ja, hij benadrukte de liefde en vrede van God en daar kunnen we nog met zijn allen van leren, niet waar?

Iets over verslaving

Het probleem met verslaving is, is dat men zichzelf veroordeeld bij wat ie doet. Neem de veroordeling weg over jezelf of het goed praten van jezelf en richt je slechts op de feiten van je actie.
Demoniseer op geen enkele manier je actie maar praat daartegenover ook niets goed. Wees enkel gevoelig voor wat is, zoals het is.
Zeg niet dat je slecht bent of goed. Speel geen spelletje van belonen en bestraffen met jezelf. Concentreer je altijd op de feiten.
Wees een licht voor jezelf en maak daarbij niets mooier of lelijker dan het is.
Het is een kunst jezelf niet te veroordelen en toch te veranderen.

Alles is OK

Maar mijn advies is:…
Politiek betekent van twee kwaden de beste kiezen. Dus adviseer ik: neem zelf verantwoordelijkheid voor je leven.
Vlees eten doet bijna iedereen maar dat maakt het daarom nog niet goed. Net als geweld gebruiken tegenover andere mensen, zoals bij oorlogsvoering.